|
|
|
|Over Brons Consultancy

Brons Consultancy is begin 2016 opgericht door Joekie Brons. Joekie had als kind al een fascinatie voor vastgoed en dat heeft er in 1998 toe geleid dat zij 20 open sollicitaties naar makelaarskantoren heeft gestuurd en begonnen is met de avondopleiding voor makelaar. Eén kantoor in het Gooi gaf haar de mogelijkheid om als office manager te starten in de woningmakelaardij. Na 1,5 jaar verruilde zij het Gooi voor Amsterdam, waar zij onder de bezielende leiding van George ten Have de afdeling Consultancy van het makelaarskantoor Boer Hartog Hooft mede vorm heeft gegeven. Haar opleiding rondde zij af en op 27 februari 2001 werd zij als laatste vrouw in Nederland beëdigd door de Rechtbank van Amsterdam als makelaar/taxateur.

In 2005 maakte Joekie twee uitstapjes naar banken om te zien hoe opdrachtgevers naar taxatierapporten kijken en haar kennis te verbreden. In 2007 besloot zij daarop dat direct vastgoed taxeren echt haar passie had en besloot terug te gaan naar Boer Hartog Hooft. Daar startte zij de Master of Real Estate opleiding en werd zij Registred Valuer van de RICS. Haar specialisatie ligt in woningcomplexen en exploitatiegebonden vastgoed, waar zij ook haar scripties heeft geschreven.

In 2010 werd Joekie moeder, waarna zij dichter bij huis wilde gaan werken om het moederschap de eerste jaren intensief mee te kunnen maken. Drie jaar heeft zij toen bij MVGM vastgoedtaxaties gewerkt, waarna zij In 2014 de mogelijkheid kreeg een nieuw taxatiebureau in de markt te gaan zetten. In Onafhankelijke Taxateurs Nederland had Joekie haar kennis en passie willen gebruiken om dit kantoor uit te bouwen naar een landelijk netwerk, waarbij lokale bekendheid en landelijke kennis gecombineerd worden. Door verschil van inzicht over de wijze waarop dit kantoor zich zou kunnen ontwikkelen heeft Joekie afscheid genomen van dit initiatief. Na nog een jaar bij Fakton Valuation werkzaam te zijn geweest, heeft Joekie besloten om niet meer in loondienst te gaan werken bij een taxatiebureau, maar haar kennis in te zetten voor het beoordelen van woningcorporaties. Sinds 1 december 2015 werkt zij niet meer bij een taxatiebureau.

Omdat Joekie graag haar kennis en praktijkervaring op taxatiegebied actueel wil houden, en met enige regelmaat een beroep wordt gedaan op Joekie's kennis en ervaring, heeft Joekie begin 2016 Brons Consultancy opgericht. Vanuit deze eenmanszaak verricht zij taxaties, geeft les bij diverse opleidingsinstituten op het gebied van vastgoed(waardering) en brengt adviezen uit. Daarbij is het werken voor woningcorporaties uitgesloten.

|
Joekie Brons
MRE MRICS RT RMT
|
|
|